All Japanese in Denver

Kobe An Shabu Shabu & Sushi